Vuokrauspalvelu

Soita: 010 321 1560 tai täytä alla oleva lomake.

Loading...
Hinnasto
 • Kuomukärry VRK     19 €
 • Kuomukärry TUNTI       5 €
 • Venetraileri VRK       19 €
 • Venetraileri TUNTI       5 €
 • Vesijettitraileri VRK     19 €
 • Vesijettitrlr TUNTI       5 €
 • Paljukärry PITKÄ VKL       99 €
 • Paljukärry VRK        69 €
 • Paljukärry Juhlapyhät     149 €
 • Paljun loppusiivous       150 €
 • Aggregaatti paljuk.        50 €
 • Vesipumppu paljuk.        50 €
 • Nokkakärry     5 €
 • Kuormaliina     2,50 €
Vuokrauksen sopimusehdot

Sopimusehdot

 1. SOPIJAPUOLET JA SOVELTAMISALA Näitä sopimusehtoja sovelletaan vuokralleantajan ja vuokralleottajan välillä. Näillä ehdoilla ei vähennetä kuluttajan kuluttajasuojalainsäädännön mukaisia oikeuksia.
 1. VUOKRA-AIKA Vuokra-aika alkaa päivästä, jolloin peräkärry noudetaan. Vuokra-aika päättyy päivänä, jolloin peräkärry palautetaan.
 1. VUOKRAUKSEN KOHDE Vuokrauksen kohteena on peräkärry, paljukärry, venetraileri tai vesijettitraileri sellaisena ja niine tarvikkeineen ja lisälaitteineen kuin vuokralleantaja on vuokrasopimusta tehtäessä ne kirjallisesti yksilöinyt. Vuokralleottaja on velvollinen peräkärryä/paljukärryä/venetraileria tai vesijettitraileria vastaanottaessaan tarkastamaan ko. kärryn kunnon. Mikäli ko.kärry antaa aihetta huomautuksiin, vuokralleottajan on tehtävä siitä ilmoitus vuokralleantajalle viipymättä.
 1. PERÄKÄRRYN/trailerin LUOVUTTAMINEN Peräkärry/traileri luovutetaan vuokralleottajalle sopimuksen mukaisesta paikasta. Mikäli muusta luovutuspaikasta on sovittu, vastaa vuokralleottaja kuljetuskustannuksista, ellei muutoin ole erikseen toisin sovittu.
 1. VUOKRAKÄRRYN KÄYTTÖ Vuokralleottajan tulee käyttää kärryä/traileria huolellisesti vain sille tarkoitettuun tavanomaiseen käyttöön, käyttää ja puhdistaa kärry/traileri käytön jälkeen. Tavanomaisia hoito- ja ylläpitotoimenpiteitä lukuunottamatta vuokralleottaja ei saa korjata tai kolmannella osapuolella korjauttaa vuokrakärrya/traileria ilman vuokralleantajan antamaa suostumusta. Vuokrakärrya/traileria ei saa viedä maasta ilman vuokralleantajan erikseen antamaa kirjallista suostumusta.
 1. VUOKRAUSKOHTEEN PALAUTUS Vuokralleottajan tulee palauttaa kärry/traileri vuokralleantajalle välittömästi vuokrakauden päättyessä puhdistettuna ja muutoin samassa kunnossa kuin se oli vuokralleluovutettaessa. Kärry/traileri tulee palauttaa samaan paikkaan, josta vuokraus on tapahtunut, ellei muuta ole kirjallisesti sovittu.
 1. VUOKRALLEOTTAJAN VASTUU Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokrakärrylle/trailerille vuokra-aikana huolimattomasta käsittelystä ja puutteellisesta huollosta aiheutuneet vahingot ja kustannukset. Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokra-aikana tuhoutuneen tai kadonneen peräkärryn/trailerin sen käypään markkina-arvoon. Vuokralleantajalla on oikeus periä mahdolliset peräkärryn/trailerin puhdistus- ja kunnostuskulut vuokralleottajalta erikseen. Vuokralleottaja on vastuussa kuljettamastaan omaisuudesta kaikissa tilanteissa/onnettomuuksissa.
 1. VUOKRALLEANTAJAN VASTUU Vuokralleantaja vastaa peräkärryn/trailerin normaalista kulumisesta aiheutuvista korjauskustannuksista. Vuokralleantaja ei vastaa peräkärryn/trailerin käytöstä tai rikkoutumisesta vuokralleottajalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai välittömistä kustannuksista tai vahingoista.
 1. VAKUUTUKSET Peräkärry/traileri on vakuutettu vuokralleantajan toimesta liikennevakuutuksella ja isokaskolla (palo, varkaus, ilkivalta, vaunuvahinko oma vastuu 500 €, eläin, oikeusturva) Omavastuu isokaskossa on 200 €.
 1. SOPIMUSRIKKOMUS Mikäli vuokralleottaja laiminlyö erääntyneiden vuokrien maksamisen tai muutoin olennaisesti rikkoo tämän sopimuksen ehtoja, vuokralleantajalla on oikeus heti purkaa tämä sopimus ja ottaa vuokraperäkärry takaisin haltuunsa vuokralleottajaa kuulematta. Samanlainen oikeus vuokralleantajalla on, jos vuokralleottajan toiminta tai hänen taloudelliset olonsa osoittautuvat sellaisiksi, että on painavia syitä olettaa hänen laiminlyövän maksuvelvollisuutensa tai muutoin jättävän sopimisvelvollisuutensa olennaisilta osin täyttämättä. Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokra-sopimuksen purkamisesta vuokralleantajalle syntyneet kustannukset ja vahingon.
 1. YLIVOIMAINEN ESTE Vuokralleantaja ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos luonnoneste, tulipalo tai siihen verrattava häiriö, lakko, työsulku, sota, liikekannallepano, vienti- tai tuontikielto, kuljetusvälineiden puute, valmistuksen lopettaminen, liikennehäiriö tai muu sellainen este, jota Vuokralleantaja ei voi voittaa, estää peräkärryn tai sen osan toimittamisen. Myös silloin, kun sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna vuokralleottajalle siitä koituvaan etuun, vuokralleantaja ei ole velvollinen täyttämään sopimusta. Vuokralleantaja ei ole velvollinen korvaamaan vuokralleottajalle sopimuksen täyttämättä jättämisestä aiheutunutta vahinkoa ja hän voi myös purkaa sopimuksen.
 1. VUOKRASOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN Vuokralleottajalla ei ole oikeutta siirtää vuokrasopimusta eikä luovuttaa vuokraperäkärryä osaksikaan kolmannelle osapuolelle ilman vuokralleantajan kirjallista suostumusta.
 1. RIITAISUUDET Kaikki tästä vuokrasopimuksesta johtuvat riitaisuudet ratkaistaan vuokralleantajan kotipaikan alioikeudessa tai vuokranantajan niin tahtoessa vuokralleottajan kotipaikan alioikeudessa.